Sportslig plan for Aure IL håndball

Den sportslige planen setter rammene for hvordan vi driver håndballtilbudet vårt og skal følges av alle som har en rolle i håndballgruppa

Sportslig plan - Håndballgruppa AURE IL_