Abonnementbetingelser

Aure Idrettslag er den juridiske virksomheten Aure Spinning drifter sitt tilbud under. Som bruker av tilbudet som gis så er du som kjøper abonnement og/eller bruker tilbudet gjort kjent med og akseptert følgende betingelser:

 

  • All deltakelse på timer i regi Aure Spinning gjøres på utøverens eget ansvar.
  • Reglement for oppmøtetid, ro og deltakelse er oppslått i lokalet og skal følges.
  • Abonnementet ditt betales på forhånd og kan ikke refunderes.
  • Abonnementet gjelder i den angitte periode du har kjøpt for.
  • Den som oppgir at man har rett på medlemspris skal være medlem både på kjøpstidspunktet og på brukstidspunktet.
  • Dersom en mangler medlemskap for å ha rett på medlemspris og likevel har kjøpt et abonnement til medlemspris aksepterer bruker at det blir belastet medlemsskap.
  • Omkostninger og gebyr for å kreve inn gebyr eller for lite betaling belastes brukeren.