Om Aure IL


Daglig leder

Navn Mobil E-post
Mikael Bjørnholm

Hovedstyret

Navn Rolle Mobil E-post
May Renate Settemsdal Styreleder
Ole Ivar Vean Nestleder
Daniel Hjelen Styremedlem
Ronja Eikeset Styremedlem
Øivind Bugge Styremedlem
Line Ormset Varamedlem

Arbeidsutvalget

Navn Rolle Mobil E-post
Roger Jakobsen IT-ansvarlig
Mikael Bjørnholm Innkjøp og utstyr
Thomas Nedresæther Anleggsansvarlig