Årsmøte 2022


Signert årsmøteprotokoll

Årsmøtet er gjennomført for i år.

Idrettslaget ønsker å takke alle som har fratredt sine verv, og alle som flere ganger i uken stiller som frivillig for en super jobb.
Samtidig ønsker vi nye styremedlemmer velkommen!

Vedlagt finner du komplett saksliste og signert protokoll.

Signert protokoll

Sakliste årsmøte

Del på: