AURDALSRENNET ER UTSATT!


På grunn av snømangel ser vi oss nødt til å utsette Aurdalsrennet.

Vi må utsette Aurdalsrennet på grunn av lite snø. Vi satser på å arrangere ei helg senere når forholdene tillater det. .

Del på: