Retningslinjer for publisering

Aure Idrettslag har vedtatt følgende retningslinjer for publisering av bilder, nyheter, fakta med mer på våre nettsider: Retningslinjer for publisering

Retningslinjene viser hvordan vi bruker bilder, når vi skal hente inn samtykke, samt hvordan vi skal forholde oss til "Vær varsom"-føringene. Skulle det være tilfeller hvor du synes idrettslaget har gått ut over, eller brutt, disse retningslinjene, vil vi gjerne at du tar kontakt med oss.