Sponsorpakke 06

Sponsorpakke 05

Sponsorpakke 04

Byggtorget Tennhaugen

MB Hydraulikk

Sparebank1 Regnskapshuset

Sponsorpakke 03

Sponsorpakke 01

Aure Bil og Fritid

 • http://www.aurebilogfritid.no

Aure Gjestegård

 • http://www.aure-gjestegaard.no

Aure Kjøpesenter

Br. Bakk

 • http://www.brbakk.no

Bygg-Compagniet

 • http://www.bygg-compagniet.no

Elmarin

 • www.elmarin.no

Gridsvåg Båt og Motor

 • https://www.gridsvaag.no

Mowi

Nordmøre Revisjon Aure AS

 • http://www.nordmore-revisjon.no/kontor/aure/

Nothaugen Camping

 • http://www.nothaugen.no

Rent & Pent

 • http://www.rentpentaure.no

Sagafisk AS

Sagafisk AS er et settefiskanlegg lokalisert på Sagvågen i Aure kommune og er en del av Smølen Handelskompani

Saglig Elektro

 • http://www.saglielektro.no/

Strømsholm Fisk

 • http://stromsholm-fisk.no

TBO Rensefisk

 • www.tbor.no