Friidrettstrening

Mandag 14. november 2022 kl. 17:00 - 18:30
Sted:

Aure Arena

Aktiviteter

Friidrettstrening

Mandag 10.10.2022

Daglig Leder kontortid

Tirsdag 11.10.2022

Gymlek

Onsdag 12.10.2022

Idrettens grunnstige 1

Onsdag 12.10.2022

Idrettens grunnstige 2

Onsdag 12.10.2022

Friidrettstrening

Mandag 17.10.2022

Daglig Leder kontortid

Tirsdag 18.10.2022

Gymlek

Onsdag 19.10.2022

Idrettens grunnstige 1

Onsdag 19.10.2022

Idrettens grunnstige 2

Onsdag 19.10.2022